Kancelaria prawna


 • Ruszyły konkursy w ramach Program Inteligentny Rozwój10 sierpnia 2015

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła długo oczekiwane przez przedsiębiorców konkursy, w ramach których firmy mogą otrzymać dotacje na wdrożenie innowacji w swojej działalności. Dnia 31.08.2015r ruszają nabory wniosków do wybranych poddziałań w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój. Zaplanowane na ten rok dwa pierwsze konkursy dla przedsiębiorców aktywnie wdrażających w swojej działalności rezultaty prac badawczo-rozwojowych obejmują następujące projekty: Badanie na rynek (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1) oraz Bony na innowacje dla MŚP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2). Ich budżet wynosi ponad 540 mln zł.

 • Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych31 stycznia 2015

  W dniu 01 stycznia 2015 weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. Zmieniła ona w sposób istotny reguły dotyczące przetwarzania danych osobowych. Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie instytucji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

 • Negocjacje programów unijnych zakończą się dopiero w 2015 roku.2 grudnia 2014

  W nowym budżecie dla Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla Polski przewidziano 82,3 mld euro. Nowe środki mają służyć wprowadzaniu innowacji, w tym rozwojowi infrastruktury i wzrostowi PKB. Pierwszych decyzji o przyznaniu dofinansowania, które wiążą się z  przelewem środków można się spodziewać dopiero za kilka miesięcy. Polska wynegocjowała już i podpisała 23 maja 2014 roku Umowę Partnerstwa określającą strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także projekty krajowych programów operacyjnych.

 • WAŻNA NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH21 października 2014

  W niedzielę 19.10.2014 r. weszła w życie jedna z najistotniejszych od lat nowelizacji prawa o zamówieniach publicznych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2014 r. poz. 1232). Chociaż liczy sobie raptem dwadzieścia kilka przepisów, prace nad nią w Sejmie zajęły ponad rok.

  Akt umożliwia renegocjowanie kontraktów; wprowadza wymóg zatrudniania na etat, gdy jest to uzasadnione. Umożliwia korzystanie przez zamawiającego z przykładowych wzorów dokumentów. Wprowadza zmiany w zakresie wykluczania z postępowania wykonawców oraz upraszcza pewne postępowania. Jednak przede wszystkim ma na celu skończyć z dyktatem najniższej ceny. Zgodnie z nowymi przepisami zamawiający, który ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie musiał uzasadnić taką decyzję. Chodzi o to, by rozpisujący przetargi odważniej określali ich kryteria - nie bali się stosować kryteriów innych niż cena.

 • 14 sierpnia 2014r Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą tzw. jednego okienka26 sierpnia 2014

  Przedsiębiorcy łatwiej i szybciej będą mogli zakładać firmy, bo już w dniu wpisu do KRS dostaną NIP, Regon i będą mogli faktycznie zacząć działalność - taki ma być skutek zmian dotyczących tzw. jednego okienka.

  Celem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest skrócenie o ok. 17 dni czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni; po zmianach ma to być 7 dni.