Bezpłatne odpisy z KRS do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Katowice - 12 lipca 2012

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Wydruk ten odpowiada aktualnemu odpisowi i – jak informuje resort sprawiedliwości – pobrane druki mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Jest to kolejny krok na drodze realizacji strategii Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie świadczenia merytorycznych e-usług, związanych z komunikacją z wymiarem sprawiedliwości, a w szczególności obsługą Krajowego Rejestru Sądowego.

Usługa udostępniona jest bezpłatnie pod adresem internetowym http://ems.ms.gov.pl

Krajowy Rejestr Sądowy, jako scentralizowana, informatyczna baza danych, składa się z trzech osobnych rejestrów: 

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny i pozwala na dostęp do informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.

 

Opracował:
dr n. pr. Piotr Jankowski