Cykl informacyjny - fundusze europejskie

Katowice - 2 marca 2012

Rozpoczynamy cykl informacyjny dotyczący ogłoszonych i planowanych konkursów na działania współfinansowane z funduszy europejskich. Informacje będą dotyczyły ogłaszanych konkursów ze wszystkich programów operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Omawiać będziemy również zmiany w przepisach dotyczących funduszy z Unii Europejskiej oraz inne aktualności związane z tym tematem. Za stronę merytoryczną odpowiadać będzie specjalizujący się w tematyce funduszy europejskich dr Piotr Jankowski.

Zainteresowanych tematyką funduszy europejskich, poszukujących wsparcia przy aplikowaniu o fundusze, czy ocenie składanych wniosków zapraszamy do kontaktowania się za pomocą formularza zgłoszeniowego (z dopiskiem "fundusze unijne").


Konkurs w ramach Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

29 lutego 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (konkurs A1). Konkurs adresowany jest do instytucji i organizacji zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe na realizację projektów obejmujących swym zakresem (typy projektów):

  1. ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa
  2. doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wnioski składać będzie można do 30 marca 2012 r. Kwota środków na dofinansowanie wynosi 20 mln zł.


W ramach projektu firma aplikująca o dofinansowanie (Beneficjent) będzie miała za zadanie przeprowadzić doradztwo lub szkolenia dla przedstawicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs preferuje szkolenia przyczyniające się do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 (szkolenia dotyczące nowoczesnych technologii), projekty skierowane do konkretnego, wymienionego z nazwy przedsiębiorstwa oraz projekty skierowane do osób powyżej 50 roku życia.

Szczegółowe informacje na stronie EFS WUP w Katowicach.

Opracował:
dr Piotr Jankowski