E-faktura wystarczy do rozliczenia ulgi za internet

Warszawa - 11 kwietnia 2011

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja dotycząca rozliczenia tzw. ulgi internetowej za pomocą e-faktur. Z krótkiej informacji na stronie internetowej MF wynika, że: w związku z wątpliwościami dotyczącymi uznawania w rozliczeniu ulgi internetowej za 2010 r. faktur w formie elektronicznej (tzw. ekofaktur, czyli obrazów faktur elektronicznych przesyłanych na adres e-mail odbiorcy) Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że urzędy skarbowe będą respektować zarówno faktury w formie papierowej jak i elektronicznej.

Wątpliwości biorą się m.in. z treści broszury informacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Finansów z której wynika, że e-faktury nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia ulgi za internet. Zamieszczona na stronie Ministerstwa broszura powstała w oparciu o stan prawny obowiązujący do końca roku 2010. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa wynika, że z uwagi na to, iż od 2011 r. zaczęły obowiązywać nowe, bardziej korzystne dla podatników rozwiązania honorujące również e-faktury, urzędy skarbowe mają uwzględniać je w rozliczeniach za rok 2010.

opracował
Wojciech Madeja
Kierownik Departamentu Szkoleń i Publikacji