Jak nie stracić na współpracy z siecią handlową?

Warszawa - 14 czerwca 2011

Producenci i dostawcy współpracujący z dużymi sieciami handlowymi wielokrotnie bywają narażeni na ponoszenie dodatkowych kosztów takiej współpracy wynikających z tzw. opłat półkowych. Wśród wielkich sieci handlowych powszechna jest praktyka pobierania od dostawców różnego rodzaju opłat. Są one pobierane w związku z dostawami towaru do sklepu, a bez ich uiszczenia niemożliwe jest nawiązanie współpracy z siecią handlową. Wysokość opłat jest najczęściej wyliczana jako procent od obrotu z danym dostawcą. Z reguły stanowi od 15 do 30 procent wartości obrotu. Opłaty półkowe są najczęściej potrącane przez sieć z fakturą dostawcy z tytułu dostawy produktów do sieci handlowej.

Umowy podpisywane z sieciami handlowymi z reguły nie podlegają negocjacjom, dostawca może je podpisać lub zrezygnować ze współpracy z siecią handlową. Wielu przedsiębiorców decyduje się na podpisanie niekorzystnych umów, bowiem współpraca z siecią handlową stabilizuje finanse przedsiębiorstwa. Zapłata za dostarczony do sieci handlowej towar jest pewna, choć najczęściej dość odległa ze względu na wydłużone terminy płatności. Narzucając niekorzystne umowy sieci handlowe jako podstawę do naliczania opłat półkowych wskazują najczęściej fakt świadczenia na rzecz dostawcy różnorodnych usług marketingowych. Rzekome świadczenie tych usług, pobieranie dodatkowych bonusów sprzedażowych, opłat z tytułu outlist, opłat za otwarcie nowego sklepu, itp. stanowi jedynie pretekst do pobierania opłat za samo przyjęcie towaru do sprzedaży.

Wobec takiej praktyki wielkich sieci producent lub dostawca nie jest bezbronny. Potrącone opłaty półkowe można odzyskać, ponieważ pobieranie przez sieci handlowe innych opłat niż marża handlowa jest nielegalne. Najlepszym momentem na żądanie od sieci zwrotu potraconych kwot jest chwila zakończenia współpracy. Należy mieć jednak na uwadze okres przedawnienia roszczenia o zwrot opłat półkowych. Roszczenie takie przedawnia się z upływem 3 lat od daty, jednostronnych potrąceń dokonywanych przez sieć handlową. Dla każdej z potrąconych kwot termin ten biegnie oddzielnie. Warto aby producent lub dostawca decydujący się na rozpoczęcie współpracy z siecią handlową o tym pamiętał i w odpowiedniej chwili podjął stosowne działania.

 

Wojciech Madeja