Księgi wieczyste dostępne przez internet

Warszawa - 15 lipca 2010

W dniu 16 czerwca 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło bezpłatną internetową przeglądarkę dla ksiąg wieczystych, które są prowadzone w systemie elektronicznym. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363) od kilku lat trwa już migracja dotychczasowych ksiąg wieczystych, prowadzonych w postaci papierowej, do postaci elektronicznej, a później umieszczanie księgi w informatycznej bazie.

Od 1 października 2010 r. księgi wieczyste będą prowadzone w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych wyłącznie w postaci elektronicznej. Na 18,8 milionów wszystkich ksiąg wieczystych 12 milionów ma swoją wersję w postaci elektronicznej, z treścią których można się zapoznać wchodząc na stronę ekw.ms.gov.pl. Wpisując właściwy, pełny numer księgi wieczystej otrzymujemy dostęp do treści danej księgi, o ile ta ma swoją elektroniczną wersję. Dostęp dotyczy zarówno możliwości przeglądania aktualnej, jak i zupełnej treści księgi wieczystej.


Powszechny dostęp i możliwość zapoznania się z treściami ksiąg wieczystych drogą internetową z pewnością wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i pewności obrotu nieruchomościami, usprawni to również pracę notariuszy. Zaoszczędzimy również dzięki temu nasz czas i pieniądze. Korzyści płynące z tego rozwiązania odczują na pewno wszyscy, gdyż przyspieszy to pracę sądów, które zostaną w tej materii zwolnione z dotychczasowych obowiązków.


Przemysław Dziąg