Łatwiejszy dostęp do pomocy finansowej - zmiana ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Warszawa - 3 grudnia 2010

8 grudnia 2010 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Nowelizacja z dnia 29 października 2010 r. ma na celu zwiększenie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego. W ocenie autorów nowelizacji, powodem zbyt niskiego zainteresowania rozwiązaniami ustawowymi są zbyt rygorystyczne kryteria, które muszą spełnić przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, aby uzyskać świadczenia na podstawie ustawy. Proponowane zmiany ustawy zakładają większą dostępność pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu ekonomicznego poprzez zmniejszenie progu spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorców z 25% do 15%.

 

Według wielu przedsiębiorców zbyt wysoki pułap spadku obrotów aż o 25% ograniczył możliwość stosowania ustawy. Okazało się, że tak duży spadek obrotów w wielu przypadkach oznacza trwałą niewypłacalność przedsiębiorstw. Na pomoc państwa w zakresie oferowanym w ustawie jest już wtedy za późno. Przedsiębiorcy wskazywali na konieczność obniżenia wskaźnika spadku obrotów z 25% do 15%, co w konsekwencji umożliwiłoby przedsiębiorcom szybsze staranie się o pomoc i skuteczniejsze wyprowadzenie ich zakładów z trudności finansowych.
 

Wojciech Madeja
Kierownik Departamentu Szkoleń i Publikacji