LORICA IURIS opiniuje zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Warszawa - 18 grudnia 2008

Przedstawiciele LORICA IURIS Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Zjeździe Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP. Podczas Zjazdu, który miał miejsce w dniu 15.12.2008 r. w Hotelu w Sypniewie, aplikant radcowski Martyna Migas przedstawiła m.in. 30 minutową wideoprezentację krytycznej analizy (wykazującej m.in. szereg niezgodności z ustawą zasadniczą, kodeksem cywilnym oraz interesem społeczno-ekonomicznym) projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, w świetle przedstawionego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu nowelizacji. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem opracowano także własne kontrpropozycje. Projekt nadzorują radca prawny Iga Serwicka wraz z aplikant radcowską Martyną Migas.

 

Nasza opinia w przedmiocie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz skutków społeczno-ekonomicznych ww. projektu ustawy została wysłana do Premiera i Prezydenta RP oraz sejmowej komisji rolnictwa. Więcej o proponowanych zmianach piszemy w artykule: "Panstwowe nieruchomości rolne do podziału"