LORICA IURIS prowadzi szkolenia dla lekarzy

20 marca 2009

Specjaliści z wrocławskiego Oddziału Kancelarii, we współpracy z jednym z największych na świecie producentów leków i środków farmaceutycznych, rozpoczęli serię szkoleń dla lekarzy POZ i lekarzy specjalistów, z zakresu aspektów prawnych w pracy lekarza. Cykliczne spotkania odbywają się w różnych miastach i prowadzone są w grupach 12-15 osobowych, co sprzyja nawiązaniu konwersacji i zindywidualizowaniu przekazu, a tym samym szerokiemu przedstawieniu omawianych zagadnień.


Przedstawiciele tego zawodu w swej praktyce coraz częściej spotykają się z roszczeniową postawą pacjentów, a nie można przecież zapominać, że z zawodem lekarza związane są odpowiedzialności: cywilna, karna i zawodowa. Uczestników szkoleń interesuje także problematyka dotycząca form prowadzonej działalności gospodarczej przez lekarzy, albowiem zwłaszcza w przypadku odpowiedzialności kontraktowej mamy do czynienia z odpowiedzialnością np. NZOZ-u. Istnieją grupy lekarzy szczególnie narażone na roszczenia majątkowe, a czasem pacjenci potrafią, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, np. po samą receptę lub po leki dla rodziny udawać się do domu lekarza po godzinach jego pracy. Inną kwestią budzącą emocje jest zwiększenie ryzyka odpowiedzialności ze względu na niedomagania organizacyjne służby zdrowia, przemęczenie i przeciążenie lekarzy, ale to już zupełnie inny temat

           – opowiada Dyrektor Oddziału Wrocław LORICA IURIS Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych.