Nowe zasady wyboru sposobu odkładania emerytury

Katowice - 9 kwietnia 2014

Od 1 kwietnia br. każdy Polak może zdecydować, gdzie chce odkładać na swoją emeryturę - czy wyłącznie w ZUS, czy również w OFE. Jeśli wybierzemy ZUS, to o swojej decyzji nie trzeba nikogo informować, zaś wybór drugiego wariantu wymaga złożenia odpowiedniego wniosku.

1 kwietnia br. otworzyło się tzw. okienko transferowe. Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1717) od dziś do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej dalej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.

W przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, składka emerytalna (19,52%) będzie dzielona w następujący sposób:

  • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
  • 7,3% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar) i będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w OFE.

Z kolei w przypadku decyzji o przekazywaniu części składki do OFE, składka emerytalna (19,52%) będzie dzielona w następujący sposób:

  • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
  • 4,38% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar) i będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w OFE,
  • 2,92% trafi do OFE (II filar).

Jeśli chcemy, by część naszej składki emerytalnej trafiała również do OFE, wówczas musimy wypełnić specjalne oświadczenie i złożyć je w ZUS. Oświadczenie to można pobrać ze stron internetowych resortów – pracy oraz finansów, a także ZUS-u i Komisji Nadzoru Finansowego. Wypełnione oświadczenie wysyłamy pocztą. Istnieje także możliwość przesłania go drogą elektroniczną. Ubezpieczony, który chciałby zdecydować się na taki wariant, musi jednak zarejestrować się na stronie www.pue.zus.pl, a następnie udać się do najbliższego oddziału ZUS i potwierdzić założenie konta.

Oświadczenie można także złożyć osobiście w dowolnym z 325 oddziałów ZUS. Wiceminister Finansów Izabela Leszczyna – jak wynika z informacji przekazanych przez nią kilka dni temu do PAP – zapewniała, że w każdym z nich w sali obsługi klienta pojawi się dodatkowa kategoria usług: oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE. Tutaj będzie też można uzyskać dodatkowe informacje na ten temat.

Okienko transferowe to też okazja, by zmienić fundusz, w którym odkładane są składki. Wystarczy, że poinformujemy o tym w oświadczeniu o przekazywaniu składki do OFE, wpisując nazwę wybranego funduszu. Aby sprawdzić, który z funduszy obecnie inwestuje nasze środki, wystarczy udać się do jednego z oddziałów ZUS, bądź zarejestrować na stronie www.pue.zus.pl.

UWAGA!
zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, ubezpieczony podpisując oświadczenie, potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z informacją o systemie emerytalnym oraz z informacją o otwartych funduszach emerytalnych.

Oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE można znaleźć pod poniższym linkiem.

źródło: PAP i MF


Opracował:
dr Piotr Jankowski
radca prawny