Odszkodowanie za spóźnienie pociągu

Warszawa - 2 lipca 2011

Od 1 lipca 2011 roku wchodzą w życie przepisy przewidujące wypłacenie odszkodowania przez przewoźnika kolejowego tj. Rozporządzenie (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U.UE L z dnia 3 grudnia 2007 r.). Zgodnie z art 17 ww. rozporządzenia pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie w przypadku opóźnienia pomiędzy podanym na bilecie miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu.
Minimalna kwota odszkodowania wynosi 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut lub 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej. Wypłata odszkodowania będzie następować w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o odszkodowanie. Odszkodowanie może zostać wypłacone w postaci kuponów lub innych usług, jeżeli ich warunki są elastyczne (szczególnie w odniesieniu do okresu ważności oraz miejsca docelowego). Odszkodowanie będzie wypłacane w formie pieniężnej na wniosek pasażera. Na początek o odszkodowanie będą mogli wystąpić pasażerowie: ekspresów, Intercity, EuroCity. Z możliwości uzyskania rekompensaty do 2014 r. zostały wyłączone przewozy liniami TLK, Przewozy Regionalne Kolei Mazowieckich lub inne lokalne linie kolejowe bowiem rozporządzenie pozwala na odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów, z czego skwapliwie skorzystał minister infrastruktury. Zgodnie z przepisami unijnymi przedsiębiorstwa kolejowe będą mogły wprowadzić próg minimalny, poniżej którego odszkodowanie nie będzie wypłacane. Wysokość progu nie może jednak przekraczać 4 euro. Odszkodowanie za opóźnienie w podróżny nie będzie przysługiwało, jeżeli pasażer został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli opóźnienie w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy jest krótsze niż 60 minut.

opracował
Wojciech Madeja