Podróżowanie z dziećmi - wpisy w paszportach tracą ważność!

Katowice - 27 czerwca 2012

Od 26 czerwca 2012 roku dzieci, które dotychczas przekraczały granice państwa na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r., bowiem od tej daty stosowana jest zasada „jedna osoba, jeden paszport”.

Przypomnijmy, że dokumentem podróży dla dzieci może być paszport biometryczny, paszport tymczasowy oraz – w zależności od celu podróży – dowód osobisty.

Paszporty rodziców zachowują ważność. Tracą ją jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci.

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że dzieciom do 5 roku życia wydawane są paszporty tymczasowe. Paszporty tymczasowe wydaje w kraju wojewoda, a za granicą konsul. Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty wydania.

Z kolei paszporty wydane dla dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat są ważne przez 5 lat, a te wydawane osobom małoletnim, które ukończyły 13. rok życia, są ważne przez 10 lat od daty wydania.

Opłata za wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia wynosi 30 zł. Opłata za paszport ważny przez 10 lat dla uczniów od 13. roku życia i studentów wynosi 70 zł. Opłata za paszport tymczasowy wynosi 30 zł.

 

Opracował:
dr n. pr. Piotr Jankowski