Procedura zamówień publicznych dopiero od 30 tys. euro. Sejm znowelizował Prawo zamówień publicznych

Katowice - 14 lutego 2014

Zgodnie z nowelą podwyższony zostaje tzw. próg bagatelności, od którego trzeba stosować procedury przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych. Obecnie przetargi rozpisywane są na wszystkie zakupy warte więcej niż 14 tys. euro, co w sektorze nauki znacznie spowalnia prowadzenie badań.  W nowelizacji podniesiono progi prowadzenia zamówień publicznych dla:

  • wszystkich podmiotów – do 30 tys. euro;
  • instytutów naukowych – do 130 tys. euro;
  • uczelni wyższych – do 200 tys. euro. 

Nowe przepisy mają też ułatwić planowanie i szacowanie wartości zamówień publicznych na uczelniach o bardzo rozbudowanej strukturze. Ponadto przewidziano m.in. możliwość zamówienia z wolnej ręki podczas kupna rzeczy wytwarzanych wyłącznie dla prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej w celu osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań albo rozwoju. Zaproponowano też możliwość zamówienia z wolnej ręki sprzętu wytwarzanego tylko przez jednego producenta.

Obecnie wszczęcie procedur przetargowych opóźnia fakt, że naukowcy późno otrzymują pieniądze z grantów. W związku z tym w nowelizacji zaproponowano m.in. możliwość unieważnienia już ogłoszonego przetargu, jeśli instytucja naukowa nie dostanie grantu na swoje badania. Dzięki temu formalności przetargowe będzie można rozpocząć równolegle z ubieganiem się o fundusze, co przyspieszy rozpoczęcie badań.

Autorzy zmian zastrzegli też, że ustawa – prawo zamówień publicznych nie będzie stosowana w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści, a nie tak jak obecnie własność, nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności.

Zmiany dotyczą także instytucji kultury - teatrów, filharmonii itp. Umożliwiają one zamawianie spektakli, koncertów, a także pojedynczych elementów na festiwalach, bez konieczności postępowań przetargowych. W trakcie prac nad nowelą dodano zapis, który pozwala nie podawać do wiadomości publicznej nazwiska wykonawcy zamówienia - bądź kwoty, za jaką je wykona.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1638) trafi teraz do Senatu.

Źródło: PAP


Opracował:
dr Piotr Jankowski
radca prawny