Referendum i konsultacje społeczne tematem kolejnej publikacji dr. Piotra Jankowskiego

Katowice - 20 lutego 2013

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naukowej dr. Piotra Jankowskiego, radcy prawnego z katowickiego oddziału Kancelarii Lorica Iuris. W publikacji książkowej zatytułowanej „Europejska przestrzeń gospodarcza szansą dla rozwoju regionalizmu w Polsce” wydanej w 2013 r. nakładem wydawnictwa Adam Marszałek, Pan Piotr Jankowski jest autorem rozdziału "Referendum i konsultacje społeczne jako próba budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie regionalnym”.

Autor przedstawił w nim zagadnienia dotyczące funkcjonowania współczesnego społeczeństwa obywatelskiego oraz sposób jego budowania na poziomie regionalnym. Mieszkańcy województwa, jako świadoma wspólnota nastawiona na realizację swoich celów, mogą wypowiadać się w ważnych dla siebie kwestiach w sposób pośredni, za pomocą reprezentujących ich radnych w sejmiku wojewódzkim lub w drodze referendum i konsultacji społecznych. To właśnie opis tych pośrednich i bezpośrednich środków demokratycznego wpływania na życie wspólnoty regionalnej przez jej mieszkańców jest przedmiotem rozważań dr Jankowskiego w jego publikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, życząc miłej lektury.
 

Przygotował:
mgr Marcin Dynak