Tańszy roaming od 1 lipca 2012 r.

Katowice - 6 lipca 2012

W dniu 1 lipca 2012 roku weszło w życie zmienione rozporządzenie w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty, które przewiduje znaczące zmiany dla konsumentów.

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim a rządami krajów członkowskich UE, od 1 lipca 2012 r. zostały ustalone nowe pułapy cenowe za poszczególne usługi świadczone w roamingu międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej. Na poziomie detalicznym po raz pierwszy rozszerzono je także na usługi dotyczące transmisji danych.

Od 1 lipca 2012 r. został ograniczony maksymalny koszt usługi transmisji danych do 70€c za 1 MB i ulegnie on dalszej obniżce do 45 €c w 2013 r. i wreszcie do 20 €c od 1 lipca 2014 r. Do tej pory nie było żadnych limitów dla cen, ustalanych przez operatorów sieci, dla transmisji danych w roamingu.

Od 1 lipca 2012 r. konsumenci będą płacić nie więcej niż
:
•    29 €c (ok. 1,2 zł przy kursie 1€ =4,15 zł) za połączenia wykonywane,
•    8 €c (ok. 0,3 zł) za połączenia odbierane,
•    9 €c (ok. 0,4 zł) za SMS,
•    70 €c (ok. 2,9 zł) za 1 MB transmisji danych.

Obywatele Unii będą również otrzymywać wiadomości z ostrzeżeniem, że zbliżają się do opłaty 50 € - bez VAT.
 

Opracował:
dr n. pr. Piotr Jankowski