Warszawski Oddział Kancelarii LORICA IURIS wzmocniła radca prawny Iga Serwicka

Warszawa - 1 października 2008

Pani Iga jest radcą prawnym z przygotowaniem sędziowskim - ukończona aplikacja sądowa. Specjalista w zakresie prawa Unii Europejskiej dotyczącego sektora rolnego. Była prawnikiem - głównym specjalistą w Agencji Rynku Rolnego w Biurze Współpracy Europejskiej. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i angielskiego, potwierdzona certyfikatami. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka Wydziału Nauk Prawnych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, absolwentka Wydziału Prawa, Nauk Politycznych i Administracji Uniwersytetu Roberta Schumana w Strasburgu.

Cieszę się z podjęcia współpracy - komentuje Kierownik Pionu Prawnego Regionu Północ Rafał Maliński - mam nadzieję, że będzie satysfakcjonująca zarówno dla Pani Igi, jak i dla Kancelarii, a zwłaszcza dla naszych Klientów. Sądzę, że szczególnie cenne może okazać się jej doświadczenie z zakresu uregulowań prawnych rynku rolnego.