"Zmiana wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego" - nowy artykuł dr. Piotra Jankowskiego

Katowice - 16 września 2013

W wakacyjnym numerze (7/8) "Przeglądu Prawa Publicznego" opublikowany został artykuł radcy prawnego naszej Kancelarii - dr. Piotra Jankowskiego. Tym razem autor zaprezentował czytelnikom analizę zagadnień związanych z użytkowaniem wieczystym oraz opłatami, które zobowiązany jest uiszczać użytkownik wieczysty.


Tematyka wyżej wspomnianej publikacji ściśle nawiązuje do działań podejmowanych w ostatnim czasie przez organy reprezentujące właścicieli nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, które mają na celu zwiększenie opłat za użytkowanie wieczyste. Niektóre gminy nie aktualizowały ich od kilkunastu lat, stąd wzrost może wynieść nawet kilkaset procent!

W związku z tym Pan Piotr Jankowski przedstawił, w jaki sposób użytkownik wieczysty może skutecznie bronić się przed nieadekwatną aktualizacją opłaty za użytkowanie wieczyste. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami stwarzają użytkownikom wieczystym możliwość zakwestionowania wypowiedzenia dotychczasowej opłaty. Ponadto użytkownik wieczysty ma również prawo do żądania od właściwego organu (właściciela gruntu, tj. Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.


W dalszej kolejności autor wyczerpująco przedstawił konstrukcję wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości oraz proceduralne zagadnienia związane z postępowaniem przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i - następnie - sądem powszechnym. Temat dopełnia charakterystyka uprawnienia użytkownika wieczystego do żądania od właściwego organu dokonania aktualizacji rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełnym tekstem publikacji dr. Piotra Jankowskiego!

Przygotował:
Marcin Dynak