Doradztwo Podatkowe


 • Wzmocnienie pozycji podwykonawców głównym celem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych8 stycznia 2014Katowice -

  Od 24 grudnia 2013 r. obowiązuje nowelizacja prawa zamówień publicznych. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze występowanie – w ramach realizacji zamówień publicznych – sytuacji nieregulowania należności podwykonawcom zaangażowanym w proces inwestycyjny związany z realizacją zamówień na roboty budowlane.

  Nowe rozwiązania...

 • Weszły w życie przepisy o gminnych radach seniorów5 grudnia 2013Katowice -

  W dniu 30 listopada 2013 r. weszły w życie przepisy o gminnych radach seniorów. Zgodnie ze znowelizowanym art. 5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) rada gminy – z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk – może utworzyć gminną radę seniorów. Działania rady seniorów będą mieć charakter...

 • Opublikowano zmiany w kodeksie postępowania karnego4 listopada 2013Katowice -

  Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie postępowania karnego zarówno poprzez przyspieszenie poszczególnych jego czynności oraz ich lepsze zorganizowanie, jak i wyeliminowanie tych, które nie są niezbędne. Strony postępowania będą mogły podjąć decyzję o usunięciu z materiału dowodowego tych jego części, które nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto radcowie prawni będą mogli występować w sprawach karnych w roli obrońców.

  Nowela zmienia także niektóre regulacje prawa materialnego...

 • "Zmiana wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego" - nowy artykuł dr. Piotra Jankowskiego16 września 2013Katowice -

  W wakacyjnym numerze (7/8) "Przeglądu Prawa Publicznego" opublikowany został artykuł radcy prawnego naszej Kancelarii - dr. Piotra Jankowskiego. Tym razem autor zaprezentował czytelnikom analizę zagadnień związanych z użytkowaniem wieczystym oraz opłatami, które zobowiązany jest uiszczać użytkownik wieczysty.


  Tematyka wyżej wspomnianej publikacji ściśle nawiązuje do działań podejmowanych w ostatnim czasie przez organy reprezentujące właścicieli nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, które mają na celu zwiększenie opłat za użytkowanie wieczyste...

 • Książka autorstwa dr. Piotra Jankowskiego pt. „Województwo jako region europejski” już w sprzedaży!7 sierpnia 2013Katowice -

  Z wielką przyjemnością informujemy, że książka dr. Piotra Jankowskiego – radcy prawnego z katowickiego oddziału Kancelarii Lorica Iuris – zatytułowana „Województwo jako region europejski” trafiła właśnie na półki księgarń.

  Jest to obowiązkowa pozycja dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką rozwiązań ustrojowych dotyczących polskiego województwa samorządowego oraz regionów państw członkowskich Unii Europejskiej...