Doradztwo Podatkowe


 • TYLKO U NAS! Ostatnia część cyklu "Prawo – od Kapitolu przez historię polszczyzny"22 marca 2013Wrocław -

  Prezentujemy trzecią i zarazem ostatnią część tekstu Pana Prof. dra hab. Jana Miodka.

  Część III: Zamierzchłe etymologie i współczesne rozumienie wybranych terminów.


  A prawo? – Należy ono do rodzimego, słowiańskiego zasobu leksykalnego. Zanim stało się rzeczownikiem (a dokonywał się ten proces w staropolskim okresie X – XV w.), było w języku prasłowiańskim....
   

 • Kasy fiskalne - nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących20 marca 2013Katowice -

  1 kwietnia 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 poz. 363), które zastąpi akt wykonawczy w tej samej sprawie z 2008 r.

  Nowe przepisy zapewnią ciągłość obowiązywania regulacji wypełniających delegację art. 111 ust. 9 ustawy o VAT.

  Nowy akt stanowi w dużej mierze odzwierciedlenie przepisów jeszcze obowiązujących w tym zakresie. Zawiera jednak również także nowości, z których najważniejsze to:

  • Zgodnie z nowym rozporządzeniem, obowiązek ewidencjonowania dotyczy każdej sprzedaży, w tym otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty). Szczegółowo uregulowano, dotychczas nie znajdujące odzwierciedlenia w przepisach podatkowych, zasady zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi, a także sposób postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek...
 • TYLKO U NAS! "Prawo – od Kapitolu przez historię polszczyzny". Druga część tekstu prof. dra hab. Jana Miodka.15 marca 2013Wrocław -

  Prezentujemy Państwu drugą część tekstu autorstwa Pana Prof. dra hab. Jana Miodka, życząc miłej lektury.

  Część II: W realiach Polski monarchicznej, szlacheckiej i demokratycznej.

  Z polskiego wreszcie obszaru językowego pochodzą fragmenty: prawa są równie jako pajęczyna: wróbl się przebije, a na muszkę wina – Jan Kochanowski, każda rzeczpospolita swoim prawem słynie – Szymon Szymonowic...

 • TYLKO U NAS! Tekst prof. dra hab. Jana Miodka pt. "Prawo – od Kapitolu przez historię polszczyzny".8 marca 2013Wrocław -

  Dzięki uprzejmości Pana Prof. dra hab. Jana Miodka mamy wielką przyjemność zaprezentować Państwu jego tekst, który będzie składał się na trzyczęściowy cykl pt. Prawo – od Kapitolu przez historię polszczyzny poświęcony etymologii słownictwa prawniczego. Autor przedstawił w nim historię pochodzenia oraz proces kształtowania się w naszym ojczystym języku znaczenia słów takich jak prawo, prawodawca, sędzia, etc.
   

  Prezentujemy Państwu pierwszą część cyklu i życzymy miłej lektury.

  Część I: Od rzymskiego Senatu do Komuny Paryskiej

  Jedną z nośniejszych figur stylistycznych określających cywilizacyjną i kulturową tożsamość Europy jest metafora trzech wzgórz: Golgoty, Akropolu i Kapitolu...

 • Referendum i konsultacje społeczne tematem kolejnej publikacji dr. Piotra Jankowskiego20 lutego 2013Katowice -

  Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naukowej dr. Piotra Jankowskiego, radcy prawnego z katowickiego oddziału Kancelarii Lorica Iuris. W publikacji książkowej zatytułowanej „Europejska przestrzeń gospodarcza szansą dla rozwoju regionalizmu w Polsce” wydanej w 2013 r. nakładem wydawnictwa Adam Marszałek, Pan Piotr Jankowski jest autorem rozdziału „Referendum i konsultacje społeczne jako próba budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie regionalnym”...