Doradztwo Podatkowe


 • Sprzeciw do sądu powszechnego od orzeczenia SKO odmawiającego aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste9 października 2012Katowice -

  Ostatnio na naszej witrynie pojawiło się opracowanie dotyczące aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste. Kontynuując ten temat przedstawimy dzisiaj rozważania dotyczące możliwych działań użytkownika wieczystego w przypadku odmowy aktualizacji opłaty przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 • Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego25 września 2012Katowice -

  Użytkownik wieczysty może wnosić o aktualizację opłaty rocznej, jeżeli nie dokonał jej właściwy organ, a wartość nieruchomości uległa zmianie. 

  O tym jak i kiedy może to uczynić - przeczytaj w artykule dr Piotra Jankowskiego...

 • Zmiana adresu siedziby Działu Księgowości Kancelarii!8 sierpnia 2012Wrocław -

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 sierpnia 2012 roku zmienia się adres siedziby Działu Księgowości Kancelarii LORICA IURIS. Nowy adres to:

  al. 29 Listopada 170

  31-236 Kraków

  Poniżej podajemy nowe numery telefonów...

 • Podwykonawcy budujący autostrady dostaną część zaległych pieniędzy7 sierpnia 2012Warszawa -

   

  3 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 3 sierpnia 2012 r. poz. 891). Na wstępie należy wskazać trzy bardzo ważne zastrzeżenia:

  1. wypłata dotyczy wyłącznie tych prac, które zostały zrealizowane i odebrane, tak więc brak formalnego odbioru prac od podwykonawcy powoduje, że nie może on domagać się zapłaty w trybie wynikającym z w/w ustawy
  2. o wypłatę środków w trybie wynikającym z w/w ustawy nie będą mogli ubiegać się ci podwykonawcy, którzy mogą dochodzić swych należności bezpośrednio od inwestora na podstawie art. 647¹ Kodeksu cywilnego
  3. wypłata środków będzie dokonana do wysokości zabezpieczenia, które wniósł wykonawca przy udzieleniu zamówienia publicznego. Innymi słowy wysokość spłat na rzecz poszczególnych podwykonawców będzie uzależniona od wysokości tego zabezpieczenia. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich należności podlegających zaspokojeniu w ramach w/w ustawy, należności podwykonawców będą zaspokajane proporcjonalnie do wysokości każdej ze zgłoszonych wierzytelności...
 • Fundusze unijne - nabór wniosków do Działania 6.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Paszport do eksportu”24 lipca 2012Katowice -

  W dniu 24.07.2012 r. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 6.1 PO IG. Poniżej zamieszczone zostały najważniejsze informacje dotyczące naboru.

   


  1. ZAKRES KONKURSU

  Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

  W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.