Audyty podatkowe

W ramach audytu podatkowego zapewniamy przeprowadzenie weryfikacji dokumentów podatkowych dotyczących bieżących rozliczeń, w tym:

  • określenie zgodności stosowanych procedur w zakresie deklarowania podatku VAT;
  • pomoc w dostosowaniu powyższych procedur do wymogów znowelizowanych przepisów podatkowych;
  • określanie skutków planowanych transakcji w zakresie powstania obowiązku VAT w celu ograniczenia ryzyka oraz określenia możliwości oszczędności podatkowych;
  • planowanie zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w celu podwyższenia płynności finansowej.


Istnieje również możliwość przeprowadzenia szczegółowego audytu podatkowego dotyczącego tylko wybranego podatku lub zagadnienia obejmujący konkretny okres lub kompleksowego audytu podatkowego obejmującego całość rozliczeń podatkowych za dany rok podatkowy.