Audyty prawno-podatkowe

W ramach audytu prawno-podatkowego proponujemy przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji organizacyjnej oraz ogólnej dokumentacji prawno-podatkowej przedsiębiorstwa Klienta, pod względem prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa:

  • przegląd wybranych zagadnień dotyczących prowadzonej księgowości pod kątem prawidłowości rozliczeń podatkowych,
  • przegląd prawidłowości rozliczeń podatkowych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego,
  • przegląd prawno-podatkowy umów cywilnoprawnych (wstępna weryfikacja istniejących umów, z wytypowaniem listy umów, wymagających szczegółowej analizy, celem zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego i określenia skutków podatkowych wynikających z zawartych kontraktów).