Sporządzanie dokumentacji podatkowej z podmiotami powiązanymi

Sporządzamy dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z zapisami ustaw o podatkach dochodowych. Przygotowujemy, aktualizujemy lub przeprowadzamy dokładną analizę, przygotowanej przez Klienta, obowiązkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. 

Minimalizujemy, ponoszone przez naszych Klientów, ryzyko postawienia przez organy podatkowe zarzutu, że dochodziło do przerzucenia dochodów pomiędzy powiązanymi ze sobą podatnikami dokonującymi wspólnych transakcji handlowych.