Zasady współpracy

Mając na względzie dobrą współpracę oraz jakość świadczonych usług każdemu Klientowi przydzielamy Doradcę, który jest odpowiedzialny za kontakt oraz bieżącą opiekę.
Formę współpracy dopasowujemy do indywidualnych potrzeb oraz skali działalności prowadzonej przez naszych Klientów. Usługi podatkowe oraz z zakresu rachunkowości realizujemy na podstawie przekazanych pojedynczych zleceń doraźnych, jak i w ramach umów o stałej współpracy.

Wynagrodzenie z tytułu umów kompleksowej obsługi podatkowej, umów w zakresie przeprowadzenia ulgi na złe długi, czy umów na obsługę księgowo-kadrową ustalamy z Klientem stosownie do jego potrzeb oraz wybranego sposobu rozliczeń. Co do zasady najczęściej stosowaną metodą rozliczenia wykonanych usług jest ryczałtowe określenie wynagrodzenia - uzgadniana jest stała kwota za poszczególny okres rozliczeniowy.

W przypadku zleceń jednorazowych oraz stałej obsługi podatkowej proponujemy również godzinowy lub mieszany sposób rozliczeń. W umowie ustalamy wysokość stawki, a rozliczenie następuje na podstawie ilości faktycznie przepracowanych na rzecz Klienta godzin. Przy mieszanym sposobie rozliczeń Klient przedstawia minimalne zapotrzebowanie na obsługę w danym okresie rozliczeniowym, za które regulowana jest stawka ryczałtowa, w wypadkach jego przekroczenia, dalsze płatności następują na podstawie ustalonej w umowie stawki godzinowej.