Ulga na złe długi w podatku VAT

Przeprowadzamy procedurę uprawniającą Klienta do skorygowania podatku VAT od niezapłaconych faktur (ulga na złe długi), co pozwala:

  • zdyscyplinować dłużników do zapłaty należności,
  • odzyskać zapłacony podatek VAT.

 

W ramach niniejszej usługi:

  • przeprowadzamy weryfikację dokumentacji pod kątem możliwości „odzyskania” podatku VAT,
  • kompleksowo przeprowadzamy w  imieniu Klientów całą procedurę uprawniającą do skorygowania podatku VAT,
  • opracujemy szczegółową instrukcję dotyczącą m.in. sposobu i momentu dokonania korekty.