Optymalizacja funkcjonalna

Analizujemy przyjęty przez naszych Klientów biznesowy model działalności, w tym m. in. sposoby dokonywania rozliczeń podatkowych, przeprowadzane przez nich transakcje oraz działania marketingowe i programy motywacyjne, a następnie przedstawiamy sugestie zmian mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz ograniczenie obowiązków administracyjnych. Wykorzystujemy legalne metody optymalizacji, wybierając najkorzystniejsze, z punktu widzenia działalności danego Klienta, konstrukcje podatkowe oraz instytucje cywilnoprawne, pozwalające na uzyskanie zakładanych efektów biznesowych, przy jednoczesnym osiągnięciu realnych korzyści ekonomicznych.