Optymalizacja strukturalna

Dokonujemy analizy struktury działania podmiotów oraz grup kapitałowych i proponujemy zmiany mające na celu zwiększenie ich efektywności podatkowej. Oferujemy pomoc w zakresie podatkowych aspektów restrukturyzacji działalności, w tym przekształceń, połączeń i podziałów spółek, tworzenia podatkowych grup kapitałowych i spółek europejskich, a także zakładania spółek w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Wykorzystujemy konstrukcje łączące prowadzenie działalności w formie spółek osobowych z udziałem spółek kapitałowych, umożliwiając uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów oraz ograniczenie odpowiedzialności osobistej wspólników.