Akta pracownicze

Wspomagamy naszych Klientów w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej poprzez:

  • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z zatrudnieniem (umowy o pracę, zlecenia, dzieło, umowy związane z używaniem przez pracowników własnego sprzętu, samochodów, umowy na podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, umowy o odpowiedzialności materialnej, inne);
  • sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy (wypowiedzenia, porozumienia stron);
  • przygotowanie skierowań na badania lekarskie wstępne;
  • informowanie o upływie terminu badań lekarskich okresowych;
  • informowanie o wymiarze urlopu wypoczynkowego na podstawie dokumentacji pracowniczej;
  • sporządzanie list płac (zbiorowych, indywidualnych).