Rozliczenia pracowników

Zajmujemy się także rozliczeniami pracowników:

 • prowadzaniem ewidencji ubezpieczonych, sporządzaniem zgłoszeń do ubezpieczenia,
 • sporządzaniem miesięcznych deklaracji rozliczeniowych dla ZUS oraz dla pracowników,
 • przekazywaniem deklaracji do ZUS drogą elektroniczną,
 • sporządzaniem informacji o zatrudnieniu (Rp-7),
 • rozliczaniem zasiłków,
 • rozliczaniem ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • rozliczaniem delegacji służbowych,
 • ewidencją i rozliczaniem wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • sporządzaniem świadectw pracy,
 • rozliczaniem kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzaniem deklaracji związanych z tym PIT-4, PIT11,
 • sporządzaniem innych informacji i powiadomień wymaganych przepisami prawa bądź żądanych przez pracodawcę.