Fundusze unijne

Kancelaria LORICA IURIS świadczy kompleksowe usługi w zakresie szeroko rozumianego pozyskiwania funduszy europejskich (wnioski o dotacje unijne) oraz pomoc w ich rozliczaniu. Dlatego nasza oferta w zakresie funduszy unijnych skierowana jest zarówno do potencjalnych, jak i aktualnych beneficjentów pomocy unijnej, bez względu na źródło dofinansowania. Sporządzamy profesjonalne wnioski o dofinansowanie do każdego programu operacyjnego, szczególnie specjalizujemy się w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych. LORICA IURIS  nie tylko pomaga swoim Klientom w uzyskiwaniu dofinansowania unijnego, ale sama z powodzeniem ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych m.in. w Kapitale Ludzkim prowadząc bezpłatne doradztwo prawne czy szkolenia. Ubiegając się o dofinansowanie LORICA IURIS współpracowała lub współpracuje m.in. z takimi podmiotami jak Uniwersytet Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta Koło Zabrzańskie, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej czy Fundacja Rozwoju Świętochłowic.

Klientom zainteresowanym unijnym wsparciem proponujemy następujące rozwiązania:

  • poradnictwo w zakresie wskazania odpowiednich programów pomocowych w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstwa;
  • przygotowanie wstępnej, merytorycznej oceny przedsięwzięcia pod kątem szans na otrzymanie dofinansowania;
  • sporządzanie wniosków o dofinansowanie;
  • pomoc w zebraniu dokumentacji wskazanej jako załączniki do wniosku;
  • zarządzanie projektem na etapie realizacji;
  • pomoc w przygotowaniu beneficjenta do ewentualnej kontroli;
  • sporządzanie wniosków o płatność, w tym wniosku końcowego.

 

Przeczytaj więcej o projektach unijnych.