Rekrutacja do LORICA IURIS obejmuje przegląd aplikacji, a następnie rozmowę w jednym z Oddziałów. Podczas rozmowy mogą zostać zastosowane testy sprawdzające wiedzę merytoryczną.

 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć CV i list motywacyjny oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia można również przesyłać lub składać osobiście w wybranym Oddziale Kancelarii.

 

Zapraszamy!

przeglądaj
przeglądaj