DORADCA KLIENTA

Miejsce pracy: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Warszawa


Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie nowych i obsługa dotychczasowych Klientów,
 • bieżąca opieka i budowanie pozytywnych relacji z Klientami,
 • przekazywanie bieżących informacji w temacie realizowanych zleceń pomiędzy Kancelarią a Klientami
 • pośredniczenie w obiegu dokumentacji pomiedzy Klientami a Kancelarią

 

Wymagania:

 • dobrze widziane wykształcenie prawnicze
 • prawo jazdy kategorii B,
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność,
 • dobrze widziane doświadczenie w sprzedaży usług prawnych,
 • umiejętność prowadzenia rozmów handlowych,
 • gotowość do nauki i stałego poszerzania stanu wiedzy
   

Mile widziane:

 • ugruntowane doświadczenie w sprzedaży usług prawnych i finansowych oraz doświadczenie w pracy w firmach windykacyjnych lub sprzedających usługi finansowe


Oferujemy:

 • zatrudnienie - umowa o pracę lub umowa o współpracę,
 • wynagrodzenie stałe oraz premie i wynagrodzenie prowizyjne,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w zgranym i pomocnym zespole,
 • dynamiczną strukturę wzrostu wynagrodzenia związaną bezpośrednio z wynikami pracy,
 • dla dobrych pracowników/ współpracowników realną możliwość awansu
W treści zgłoszenia prosimy o wskazanie siedziby właściwego oddziału oraz o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Wyślij zgłoszenie
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Lorica Iuris podejmie stałą współpracę z rzeczoznawcą majątkowym z terenu Śląska. Oferty proszę składać na piotr.jankowski(at)loricaiuris.pl

Wyślij zgłoszenie
ASYSTENT(KA) DS. REJESTROWANIA I ADMINISTROWANIA DANYMI

Miejsce pracy: Warszawa


Zakres obowiązków:

 • rejestracja i administrowanie danymi,
 • przygotowywanie dokumentów i pism,
 • realizowanie wysokich standardów obsługi i jakości pracy
   

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • rzetelność, punktualność, dokładność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • dobra organizacja czasu pracy
   

Mile widziane:

 • status studenta


Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, umowy o pracę lub umowy o współpracę,
 • wynagrodzenie stałe, premie oraz wynagrodzenie prowizyjne,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w stabilnej firmie,
 • pracę w zgranym i pomocnym zespole,
 • dla dobrych pracowników/ współpracowników realną możliwość awansu
Prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem oraz dopisanie do CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.".

Wyślij zgłoszenie
RADCA PRAWNY/ADWOKAT

Miejsce pracy: Poznań


Zakres obowiązków:

 • obsługa prawna Klientów Kancelarii,

 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentacja przed sądami i innymi organami orzekającymi,
 • sporządzanie i opiniowanie umów


Wymagania:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu,
 • znajomość procedury cywilnej,
 • umiejętność tworzenia pism procesowych,
 • swobodne posługiwanie się narzędziami pakietu MS Office,
 • rzetelność, punktualność, dokładność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • prawo jazdy kat. B


Mile widziane
:

 • doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,


Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracę,
 • wynagrodzenie stałe, premie oraz wynagrodzenie prowizyjne,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w stabilnej firmie,
 • pracę w zgranym i pomocnym zespole,
 • dynamiczną strukturę wzrostu wynagrodzenia związaną bezpśrednio z wynikami pracy,
 • dla dobrych pracowników/ współpracowników realną możliwość awansu
Prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem oraz dopisanie do CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.".

Wyślij zgłoszenie
SPECJALISTA DS. NEGOCJACJI/POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Miejsce pracy: Warszawa


Zakres obowiązków:

 • nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktu telefonicznego z dłużnikami na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym,

 • negocjowanie warunków spłaty zadłużenia, wyjaśnianie przyczyn opóźnień w zakresie płatności, monitorowanie spłaty należności,
 • realizacja procesu windykacji wierzytelności Klientów Kacelarii zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • współpraca z kancelariami komorniczymi,
 • przekazywanie spraw na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,
 • prowadzenie ewidencji spraw sądowo-komorniczych

 

Wymagania:

 • osobiste zaangażowanie, dojrzałe i odpowiedzialne podejście do wykonywanej pracy,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • rzetelność, punktualność, dokładność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • dobra organizacja czasu pracy


Mile widziani
:

 • studenci IV lub V roku prawa, bądź absolwenci


Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracę,
 • wynagrodzenie stałe, premie oraz wynagrodzenie prowizyjne,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w stabilnej firmie,
 • pracę w zgranym i pomocnym zespole,
 • dla dobrych pracowników/ współpracowników realną możliwość awansu
Prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem oraz dopisanie do CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.".

Wyślij zgłoszenie