PRAKTYKA

Czas praktyki ustalany jest indywidualnie - w wymiarze od trzech miesięcy. Praktyka ma charakter nieodpłatny, po jej zakończeniu student otrzymuje zaświadczenie o odbytej praktyce i opinię. Osoby wyróżniające się zaangażowaniem, wiedzą i intuicją prawniczą mają możliwość podjęcia pracy w Kancelarii.

Od kandydatów oczekujemy:

  • umiejętności obsługi komputera
  • komunikatywności, kreatywności, sumienności, punktualności.


Z góry dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W treści zgłoszenia prosimy zaznaczyć, w którym z Oddziałów chcieliby Państwo odbyć praktykę.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć CV i list motywacyjny oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wyślij zgłoszenie