Zespół - nasi prawnicy

  • Andrzej Ciecierski

    Andrzej Ciecierski

    adwokat, w 1998 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W okresie od 1998 do 2001 r. odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Katowicach. W 2001 r. zdał egzamin sędziowski. Od 2002 roku tworzył Oddział Katowice w ogólnopolskiej kancelarii prawnej, którego został Dyrektorem, a od 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Regionu Południe. W 2006 roku uzyskał uprawnienia adwokackie. W swej praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie karnym, karnym gospodarczym, prawie handlowym, prawie wekslowym oraz prawie cywilnym obligacyjnym. Posługuje się językiem angielskim.


  • Paweł Rak

    Paweł Rak

    radca prawny od 2007 roku. Od 2002 roku pracował w kancelariach radcowskich i adwokackich. Pełnił m.in. funkcję pełnomocnika syndyka masy upadłości. W latach 2003 - 2007 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od roku 2007 do 2012 zarządzał krakowskim oddziałem Kancelarii. Od 2012r pełni funkcję wspólnika zarządzającego Oddziałem Regionalnym Kancelarii w Katowicach. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się przede wszystkim na prawie gospodarczym, w szczególności prawie spółek (w tym na procesach transformacyjnych podmiotów gospodarczych), prawie upadłościowym i naprawczym, prawie cywilnym procesowym. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z sieciami sklepów wielkopowierzchniowych o zwrot tzw. opłat półkowych. Posługuje się językiem angielskim.