Mediacje i spory sądowe

Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Nasza Kancelaria zapewnia opiekę prawną na wszystkich etapach postępowania, w tym także w postępowaniu zabezpieczającym i postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje również Klientów w negocjacjach ugodowych, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie. Szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych pozwala Kancelarii osiągać satysfakcjonujące rezultaty i w szybki sposób dochodzić roszczeń Klientów.