Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed wszelkimi organami administracji oraz sądami administracyjnymi I i II instancji. Sporządzamy pisma, skargi, odwołania i zażalenia związane z działalnością wszelkich organów administracji publicznej. Sporządzamy opinie prawne dotyczące prawa administracyjnego, a także postępowania egzekucyjnego w administracji. Zapewniamy pomoc prawną przy uzyskiwaniu, zmianie, przedłużeniu licencji, koncesji oraz zezwoleń.