Prawo karno skarbowe

Znając zagadnienia z zakresu obrotu gospodarczego, prawa cywilnego, handlowego i podatkowego prawnicy Kancelarii z powodzeniem świadczą pomoc prawną w sprawach karno – skarbowych. Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniach toczących się przed Urzędami Skarbowymi jako organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w postępowaniach przed sądami. Kancelaria zapewnia udział adwokata występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego, na terenie całego kraju. Kancelaria sporządza także analizy prawne, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą.