Prawo konkurencji; opłaty półkowe

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa ochrony konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z różnorodnymi praktykami ograniczającymi konkurencję np. umowy horyzontalne, różne formy nadużywania pozycji dominującej, w tym zagadnienia szczegółowe związane z ochroną konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym, energetycznym, żywnościowym, chemicznym (w tym środków ochrony roślin),  farmaceutycznym, sprzedaży dóbr szybkozbywalnych (FMCG), produktów budowlanych. Realizujemy usługi prawne związane z prawidłowym kształtowaniem cen oraz konstruowaniem  modeli umów dystrybucyjnych. Prawnicy naszej Kancelarii skutecznie  reprezentowali przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych przed  Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów  oraz w postępowaniach sądowych (w tym przed  Sądem Najwyższym) we wszystkich sprawach z zakresu  ochrony konkurencji, a także w  sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.

 

 

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu na drodze negocjacji i w postępowaniach sądowych nienależnie pobranych przez wielkie sieci handlowe opłat z tytułu różnorodnych usług marketingowych - tzw. opłat półkowych

Poczytaj więcej o opłatach półkowych.