Prawo upadłościowe i naprawcze

Posiadamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniu upadłościowym.  W ramach tej specjalizacji:

  • opracowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego lub w imieniu wierzycieli;
  • reprezentujemy upadłego w postępowaniu upadłościowym;
  • reprezentujemy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym;
  • opracowujemy projekty propozycji układowych w postępowaniu upadłościowym; 
  • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu naprawczym;
  • przygotowujemy wnioski i reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • reprezentujemy wspólników i członków organów spółek w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

 

Dowiedz się więcej o prawie upadłościowym i naprawczym.