Własność intelektualna

Świadczymy pomoc prawną z zakresu ochrony praw własności przemysłowej (patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych), know-how oraz praw autorskich. W ciągu wielu lat naszej działalności prawnicy Kancelarii stanowili merytoryczne wsparcie przy transakcjach nabywania praw własności intelektualnej, zawierania umów licencyjnych. Prowadziliśmy także negocjacje i postępowania sądowe związane z promocją i reklamą, oraz opiniowaliśmy  projekty reklam.

 

Poczytaj więcej o własności przemysłowej.