Prawo konsumenckie

Na co dzień każdy z nas jest konsumentem, doświadczenie życiowe uczy, że znajomość zagadnień prawa konsumenckiego przydaje się każdemu.  Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie z zakresu szeroko pojętej ochrony praw konsumentów.

Działając w imieniu Klientów indywidualnych prowadziliśmy szereg postępowań sądowych związanych m.in. z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową  oraz stosowaniem w obrocie konsumenckim niedozwolonych postanowień umownych (tak zwanych klauzul abuzywnych).

 

Poczytaj więcej o prawach konsumenta.