Aktualności - Aktualności prawne

 • 14 sierpnia 2014r Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą tzw. jednego okienka

  26 sierpnia 2014

  Przedsiębiorcy łatwiej i szybciej będą mogli zakładać firmy, bo już w dniu wpisu do KRS dostaną NIP, Regon i będą mogli faktycznie zacząć działalność - taki ma być skutek zmian dotyczących tzw. jednego okienka.

  Celem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest skrócenie o ok. 17 dni czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni; po zmianach ma to być 7 dni.

 • Procedura zamówień publicznych dopiero od 30 tys. euro. Sejm znowelizował Prawo zamówień publicznych - SUPLEMENT

  17 kwietnia 2014Katowice -

  Uzupełniając artykuł umieszczony na naszej stronie w dniu 14 lutego 2014 r. uprzejmie informuję, iż nowelizacja prawa zamówień publicznych weszła w życie w dniu 16 kwietnia 2014 r.

  Jednocześnie przedstawiam poniżej wyciąg z ustawy wprowadzającej zmiany, wskazujący literalnie zmiany które nastąpiły w PZP.


  W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany
  ...

 • Nowe zasady wyboru sposobu odkładania emerytury

  9 kwietnia 2014Katowice -

  Od 1 kwietnia br. każdy Polak może zdecydować, gdzie chce odkładać na swoją emeryturę - czy wyłącznie w ZUS, czy również w OFE. Jeśli wybierze ZUS, to o swojej decyzji nie trzeba nikogo informować, zaś wybór drugiego wariantu wymaga złożenia odpowiedniego wniosku.

  1 kwietnia br. otworzyło się tzw. okienko transferowe. Zgodnie z ustawą o...

 • Procedura zamówień publicznych dopiero od 30 tys. euro. Sejm znowelizował Prawo zamówień publicznych

  14 lutego 2014Katowice -

  Zgodnie z nowelą podwyższony zostaje tzw. próg bagatelności, od którego trzeba stosować procedury przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych. Obecnie przetargi rozpisywane są na wszystkie zakupy warte więcej niż 14 tys. euro, co w sektorze nauki znacznie spowalnia prowadzenie badań.  W nowelizacji podniesiono progi prowadzenia zamówień publicznych dla...

 • Wzmocnienie pozycji podwykonawców głównym celem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych

  8 stycznia 2014Katowice -

  Od 24 grudnia 2013 r. obowiązuje nowelizacja prawa zamówień publicznych. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze występowanie – w ramach realizacji zamówień publicznych – sytuacji nieregulowania należności podwykonawcom zaangażowanym w proces inwestycyjny związany z realizacją zamówień na roboty budowlane.

  Nowe rozwiązania...