Aktualności - Prawa konsumenta

 • Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub mienia na oblodzonym chodniku

  12 lutego 2013Katowice -

  Mroźna zima powoduje, że często zdarza się nam przewrócić na nieodśnieżonym chodniku czy podjeździe. Tymczasem ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) nakłada na właścicieli nieruchomości różne obowiązki w celu utrzymania w czystości i porządku nieruchomości...

 • Tańszy roaming od 1 lipca 2012 r.

  6 lipca 2012Katowice -

  W dniu 1 lipca 2012 roku weszło w życie zmienione rozporządzenie w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty, które przewiduje znaczące zmiany dla konsumentów.

  W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim a rządami krajów członkowskich UE, od 1 lipca 2012 r. zostały ustalone nowe pułapy cenowe za poszczególne usługi świadczone w roamingu międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej. Na poziomie detalicznym po raz pierwszy rozszerzono je także na usługi dotyczące transmisji danych.

 • Ustawa deweloperska opublikowana - od kwietnia 2012 r. deweloperzy mają nowe obowiązki wobec klientów

  7 grudnia 2011Warszawa -

  W przyszłym roku wchodzą w życie przepisy mające lepiej chronić prawa osób kupujących mieszkania od deweloperów. 

  Nowa ustawa, tzw. Ustawa deweloperska, szczegółowo reguluje treść umowy deweloperskiej, ponadto nakłada na dewelopera obowiązek zapewnienia nabywcom co najmniej jednego z następujących środków ochrony:

  1. zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego;
  2. otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji ubezpieczeniowej;
  3. otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej;
  4. otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego.
 • Złe prawo czy nadużycie prawa?

  13 lipca 2011Warszawa -

  W ostatnich dnia Rzeczpospolita opisała w dwóch artykułach pt. "Mega afera w e-handlu" (Rzeczpospolita z dnia 9.07.2011 r.) oraz "Polskie prawo daje pole do nadużyć" (Rzeczpospolita z dnia 12.07.2011 r.) historię pozwów przeciwko 2 tysiącom firm zajmujących się handlem internetowym wytoczonych przez sześć osób reprezentowanych przez jednego pełnomocnika, radcę prawnego z Tarnowa. Jak wynika z informacji prasowych w większości są to małe, czasami jednoosobowe przedsiębiorstwa. Sam pomysł na łatwy zarobek nie jest nowy, a sporządzenie pozwu też nie jest specjalnie skomplikowane. Znajdujące się na stronach UOKiK publikacje (np. raporty z kontroli wzorców umów) mogą służyć za gotowe uzasadnienia pozwów. Nowością może być skala podjętych działań tj. ilość pozwanych podmiotów.
  Zakładając, że informacje przekazane w powyższych artykułach są precyzyjne należy stwierdzić, że koszty wskazane przez pełnomocnika powodów (np. zapłata 2160 zł + vat za jedno niedozwolone postanowienie znajdujące się w regulaminie lub umowie) są rażąco zawyżone. W świetle obowiązujących przepisów osoba wytaczająca powództwo o uznanie postanowienia umowy za niedozwolone nie ponosi żadnych opłat sądowych. Powództwo takie korzysta bowiem z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych (art. 96 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.).

 • Odszkodowanie za spóźnienie pociągu

  2 lipca 2011Warszawa -

  Od 1 lipca 2011 roku wchodzą w życie przepisy przewidujące wypłacenie odszkodowania przez przewoźnika kolejowego tj. Rozporządzenie (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U.UE L z dnia 3 grudnia 2007 r.). Zgodnie z art 17 ww. rozporządzenia pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie w przypadku opóźnienia pomiędzy podanym na bilecie miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu.
  Minimalna kwota odszkodowania wynosi 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut lub 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej. Wypłata odszkodowania będzie następować w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o odszkodowanie.