Aktualności - Prawo handlowe

 • 14 sierpnia 2014r Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą tzw. jednego okienka

  26 sierpnia 2014

  Przedsiębiorcy łatwiej i szybciej będą mogli zakładać firmy, bo już w dniu wpisu do KRS dostaną NIP, Regon i będą mogli faktycznie zacząć działalność - taki ma być skutek zmian dotyczących tzw. jednego okienka.

  Celem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest skrócenie o ok. 17 dni czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni; po zmianach ma to być 7 dni.

 • Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową. Część II

  21 lipca 2011Warszawa -

  W poprzednim artykule opisałem pierwszy etap przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową, który rozpoczyna się uchwałą walnego zgromadzenia członków spółdzielni o wszczęciu procesu przekształcenia spółdzielni w spółkę, a kończy się drugą uchwałą tj. uchwałą o przekształceniu spółdzielni pracy w spółkę handlową.

 • Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową. Część I

  18 lipca 2011Warszawa -

  W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, wprowadzając nowele do Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Uchwalona nowelizacja dopuszcza możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową. Spółdzielnia pracy to taki rodzaj spółdzielni która prowadzi wspólne przedsiębiorstwo (działalność gospodarczą) w oparciu o osobistą pracę członków spółdzielni.

 • Nadużycie zaufania oraz działanie na szkodę spółki - nowelizacja kodeksu karnego oraz kodeksu spółek handlowych

  14 lipca 2011Warszawa -

  13 lipca 2011 r.  weszła w życie ciekawa nowelizacja kodeksu karnego zmieniająca również przepisy kilku innych ustaw (Prawo spółdzielcze, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, Ustawa o spółdzielni europejskiej). Zmiana dotyczy jednego z przepisów z kategorii tzw. przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu - art. 296 kodeksu karnego (nadużycie zaufania) i polega na wykreśleniu z kodeksu spółek handlowych art. 585 k.s.h. tj. przestępstwa określanego jako działanie na szkodę spółki. 

 • Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

  1 lipca 2011Warszawa -

  Dnia 1 lipca 2011 roku weszła w życie większość przepisów Ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Przedmiotowa ustawa nowelizuje około 70 różnych aktów rangi ustawowej poczynając od Ustawy o systemie oświaty, na Ustawie o nawozach i nawożeniu kończąc.
  Jedną z najciekawszych zmian zapisanych w Ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców jest możliwość przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. Wprowadzone zmiany mają na celu wypełnienie systemowej luki prawnej i umożliwienie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (przedsiębiorcy przekształcanemu) przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą). Przedsiębiorca przekształcany stanie się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru. Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśli przedsiębiorcę przekształcanego z ewidencji działalności gospodarczej.