Aktualności - Prawo karne

 • Opublikowano zmiany w kodeksie postępowania karnego

  4 listopada 2013Katowice -

  Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie postępowania karnego zarówno poprzez przyspieszenie poszczególnych jego czynności oraz ich lepsze zorganizowanie, jak i wyeliminowanie tych, które nie są niezbędne. Strony postępowania będą mogły podjąć decyzję o usunięciu z materiału dowodowego tych jego części, które nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto radcowie prawni będą mogli występować w sprawach karnych w roli obrońców.

  Nowela zmienia także niektóre regulacje prawa materialnego...

 • Nadużycie zaufania oraz działanie na szkodę spółki - nowelizacja kodeksu karnego oraz kodeksu spółek handlowych

  14 lipca 2011Warszawa -

  13 lipca 2011 r.  weszła w życie ciekawa nowelizacja kodeksu karnego zmieniająca również przepisy kilku innych ustaw (Prawo spółdzielcze, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, Ustawa o spółdzielni europejskiej). Zmiana dotyczy jednego z przepisów z kategorii tzw. przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu - art. 296 kodeksu karnego (nadużycie zaufania) i polega na wykreśleniu z kodeksu spółek handlowych art. 585 k.s.h. tj. przestępstwa określanego jako działanie na szkodę spółki. 

 • Stalking w kodeksie karnym – nowelizacja

  26 marca 2011Warszawa -

  Dnia 24 marca 2011 roku Prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu karnego, która do katalogu czynów zabronionych wprowadza nowe przestępstwo - tzw. stalking, czyli uporczywe nękanie. W większości krajów europejskich zjawisko nękania (stalkingu) jest przestępstwem zaliczanym do kategorii tzw. przemocy emocjonalnej. Na gruncie dotychczasowych przepisów kodeksu karnego ściganie takich przestępstw było problematyczne lub niemożliwe. Zasadniczy problem polegał na tym, że zachowania sprawcy nękania (niezwykle dolegliwe dla ofiary) często nie były w ogóle przestępstwami, czy nawet wykroczeniami, np. wystawanie pod domem czy pracą, pisanie listów, zasypywanie SMS-ami czy mailami itp., a jednocześnie stanowiły dla ofiary znaczącą dolegliwość...