Aktualności - Prawo zamówień publicznych

 • WAŻNA NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  21 października 2014

  W niedzielę 19.10.2014 r. weszła w życie jedna z najistotniejszych od lat nowelizacji prawa o zamówieniach publicznych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2014 r. poz. 1232). Chociaż liczy sobie raptem dwadzieścia kilka przepisów, prace nad nią w Sejmie zajęły ponad rok.

  Akt umożliwia renegocjowanie kontraktów; wprowadza wymóg zatrudniania na etat, gdy jest to uzasadnione. Umożliwia korzystanie przez zamawiającego z przykładowych wzorów dokumentów. Wprowadza zmiany w zakresie wykluczania z postępowania wykonawców oraz upraszcza pewne postępowania. Jednak przede wszystkim ma na celu skończyć z dyktatem najniższej ceny. Zgodnie z nowymi przepisami zamawiający, który ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie musiał uzasadnić taką decyzję. Chodzi o to, by rozpisujący przetargi odważniej określali ich kryteria - nie bali się stosować kryteriów innych niż cena.

 • Procedura zamówień publicznych dopiero od 30 tys. euro. Sejm znowelizował Prawo zamówień publicznych - SUPLEMENT

  17 kwietnia 2014Katowice -

  Uzupełniając artykuł umieszczony na naszej stronie w dniu 14 lutego 2014 r. uprzejmie informuję, iż nowelizacja prawa zamówień publicznych weszła w życie w dniu 16 kwietnia 2014 r.

  Jednocześnie przedstawiam poniżej wyciąg z ustawy wprowadzającej zmiany, wskazujący literalnie zmiany które nastąpiły w PZP.


  W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany
  ...

 • Procedura zamówień publicznych dopiero od 30 tys. euro. Sejm znowelizował Prawo zamówień publicznych

  14 lutego 2014Katowice -

  Zgodnie z nowelą podwyższony zostaje tzw. próg bagatelności, od którego trzeba stosować procedury przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych. Obecnie przetargi rozpisywane są na wszystkie zakupy warte więcej niż 14 tys. euro, co w sektorze nauki znacznie spowalnia prowadzenie badań.  W nowelizacji podniesiono progi prowadzenia zamówień publicznych dla...

 • Wzmocnienie pozycji podwykonawców głównym celem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych

  8 stycznia 2014Katowice -

  Od 24 grudnia 2013 r. obowiązuje nowelizacja prawa zamówień publicznych. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze występowanie – w ramach realizacji zamówień publicznych – sytuacji nieregulowania należności podwykonawcom zaangażowanym w proces inwestycyjny związany z realizacją zamówień na roboty budowlane.

  Nowe rozwiązania...