Aktualności - Projekty unijne

 • DOTACJE NA INNOWACJE – OGŁOSZONY KONKURS W ŚLĄSKIM RPO

  16 listopada 2015

   

  Dnia 16 października 2015r Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” pt.  "Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych i procesowych".  

  Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 • Ruszyły konkursy w ramach Program Inteligentny Rozwój

  10 sierpnia 2015

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła długo oczekiwane przez przedsiębiorców konkursy, w ramach których firmy mogą otrzymać dotacje na wdrożenie innowacji w swojej działalności. Dnia 31.08.2015r ruszają nabory wniosków do wybranych poddziałań w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój. Zaplanowane na ten rok dwa pierwsze konkursy dla przedsiębiorców aktywnie wdrażających w swojej działalności rezultaty prac badawczo-rozwojowych obejmują następujące projekty: Badanie na rynek (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1) oraz Bony na innowacje dla MŚP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2). Ich budżet wynosi ponad 540 mln zł.

 • Negocjacje programów unijnych zakończą się dopiero w 2015 roku.

  2 grudnia 2014

  W nowym budżecie dla Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla Polski przewidziano 82,3 mld euro. Nowe środki mają służyć wprowadzaniu innowacji, w tym rozwojowi infrastruktury i wzrostowi PKB. Pierwszych decyzji o przyznaniu dofinansowania, które wiążą się z  przelewem środków można się spodziewać dopiero za kilka miesięcy. Polska wynegocjowała już i podpisała 23 maja 2014 roku Umowę Partnerstwa określającą strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także projekty krajowych programów operacyjnych.

 • Fundusze unijne - konkurs w ramach działania 4.4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

  6 maja 2013Katowice -

  W dniu 24 kwietnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 4.4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

  W ramach Działania 4.4 przewidziano dofinansowanie dla stworzenia nowych produktów i usług, a także dla ulepszenia tych, które już istnieją oraz dla stworzenia nowych rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych poprawiających produktywność i efektywność, umożliwiających nabycie nowych rozwiązań technologicznych. Inwestycje wchodzące w zakres Działania 4.4 mają na celu również zmniejszenie szkodliwego działania na środowisko.

  Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 15 maja do 5 czerwca 2013 r.

 • W kwietniu ARiMR przeprowadzi nabór wniosków na inwestycje w ramach PROW 2007 – 2013

  5 kwietnia 2013Katowice -

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" odbędzie się w dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego.

  Wykluczenie z naboru woj. wielkopolskiego związane jest z tym, że w poprzednich trzech naborach (w latach 2009-2011) złożono w tym regionie tak dużo wniosków o pomoc, że wynikające z nich zapotrzebowanie na środki finansowe znacznie przekracza przyznany temu województwu limit finansowy na cały okres realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

  Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby, które...