Aktualności - Projekty unijne

 • Fundusze unijne - konkurs w ramach działania 8.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

  8 listopada 2012Katowice -

  W dniu 05.11.2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.
   

  W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
  Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi...

 • Fundusze unijne - nabór wniosków do Działania 6.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Paszport do eksportu”

  24 lipca 2012Katowice -

  W dniu 24.07.2012 r. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 6.1 PO IG. Poniżej zamieszczone zostały najważniejsze informacje dotyczące naboru.

   


  1. ZAKRES KONKURSU

  Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

  W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

 • Fundusze unijne - konkurs: „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP” dla województwa śląskiego

  9 maja 2012Katowice -

  W dniu 08.05.2012 r. Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłosił konkurs zamknięty nr SCP-01.02.03-020/12  na składanie wniosków o dofinansowanie, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”.

  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są Mikroprzedsiębiorstwa, Małe oraz Średnie przedsiębiorstwa.

 • Fundusze unijne - konkurs: „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

  20 marca 2012Katowice -

  POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).


  Wnioski o dofinansowanie
  projektu można składać w terminie: od 26 marca do 20 kwietnia 2012 r.

  W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
  Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi...

 • Cykl informacyjny - fundusze europejskie

  2 marca 2012Katowice -

  Rozpoczynamy cykl informacyjny dotyczący ogłoszonych i planowanych konkursów na działania współfinansowane z funduszy europejskich. Informacje będą dotyczyły ogłaszanych konkursów ze wszystkich programów operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Omawiać będziemy również zmiany w przepisach dotyczących funduszy z Unii Europejskiej oraz inne aktualności związane z tym tematem. Za stronę merytoryczną odpowiadać będzie specjalizujący się w tematyce funduszy europejskich dr Piotr Jankowski.

  Zainteresowanych tematyką funduszy europejskich, poszukujących wsparcia przy aplikowaniu o fundusze, czy ocenie składanych wniosków zapraszamy do kontaktowania się za pomocą formularza zgłoszeniowego (z dopiskiem "fundusze unijne").