Aktualności - Ubezpieczenia społeczne

 • Nowe zasady wyboru sposobu odkładania emerytury

  9 kwietnia 2014Katowice -

  Od 1 kwietnia br. każdy Polak może zdecydować, gdzie chce odkładać na swoją emeryturę - czy wyłącznie w ZUS, czy również w OFE. Jeśli wybierze ZUS, to o swojej decyzji nie trzeba nikogo informować, zaś wybór drugiego wariantu wymaga złożenia odpowiedniego wniosku.

  1 kwietnia br. otworzyło się tzw. okienko transferowe. Zgodnie z ustawą o...

 • Podwójne sankcje za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne są niezgodne z Konstytucją RP

  1 grudnia 2010Warszawa -

  W orzeczeniu z dnia 18 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że kwestionowane przepisy kodeksu karnego i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych powodują stan prawny, w którym za ten sam czyn, polegający na nieopłaceniu (opłaceniu w nienależytej wysokości) składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne lub innych składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na osobę fizyczną będącą płatnikiem tych składek można nałożyć podwójną sankcję...