Prawo rodzinne

Pomagamy Klientom indywidualnym w sprawach rodzinnych. Prowadzimy postępowania o rozwód, separację, opiekę nad dziećmi i alimenty. W tym zakresie sporządzamy stosowne pisma, reprezentujemy Klientów przed sądami lub prowadzimy zgodne z wolą Mocodawcy negocjacje zmierzające do osiągnięcia porozumienia – ugody.

Prawo cywilne

Kancelaria służy swoim Klientom pomocą w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Nasze usługi polegają w szczególności na udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego; sporządzaniu projektów umów; doradztwie w zakresie negocjacji umów; sporządzaniu pozwów, pism procesowych oraz reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi. Dowiedz się więcej o prawie cywilnym.

Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw karnych. Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w tym w postępowaniach aresztowych, w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu wykonawczym. Kancelaria zapewnia udział adwokata występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego, na terenie całego kraju. Poczytaj więcej o prawie karnym.

Pozwy zbiorowe

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu dużych i skomplikowanych spraw cywilnych możemy skutecznie prowadzić sprawy w ramach nowej w polskim systemie prawnym instytucji jaką jest dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przygotowanie pozwu zbiorowego oraz reprezentacja grupy powodów w postępowaniu sądowym pozwala na skuteczne i tańsze dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym. Przeczytaj więcej o pozwach zbiorowych.

Prawo konsumenckie

Na co dzień każdy z nas jest konsumentem, doświadczenie życiowe uczy, że znajomość zagadnień prawa konsumenckiego przydaje się każdemu. Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie z zakresu szeroko pojętej ochrony praw konsumentów. Działając w imieniu Klientów indywidualnych prowadziliśmy szereg postępowań sądowych związanych m.in. z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową oraz stosowaniem w obrocie konsumenckim niedozwolonych postanowień umownych (tak zwanych klauzul abuzywnych). Poczytaj więcej o prawach konsumenta.

Prawo spadkowe

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa spadkowego reprezentując Klientów przed sądem, w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek lub o dział spadku. Prowadzimy także w imieniu Klientów negocjacje w celu ugodowego załatwienia sprawy poprzez zawarcie umowy przed notariuszem. Dowiedz się więcej o prawie spadkowym.

Prawo pracy

Konflikt na linii pracodawca pracownik może wymagać fachowej prawnej pomocy. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentacji przed Sądami Pracy zarówno pracowników jak i pracodawców. Jeśli chcecie Państwo odwołać się od niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub zostaliście pozwani przez pracownika w takiej sprawie, Kancelaria zapewni Państwu fachową pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Dowiedz się więcej o prawie pracy.

 

Aby poznać szegółową ofertę

Skontaktuj się z Nami